HomeContact

Beroepscode

Elke psychotherapeut moet zich aan bepaalde regels houden. Ook de kinder- en jeugdpsychotherapeut.
Deze regels staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Klik hier om de beroepscode te downloaden.

Daarnaast is een aantal wetten van kracht, waar onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Klachtwet. Deze wet regelt de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten. Via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht. Klachten kunt u indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.