HomeContact

Info Lidmaatschap

De VKJP kent verschillende lidmaatschappen:

Lidspecialist voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten, bij wie de opleiding ook gericht was op kinderen en jeugdigen
Basislid voor BIG-geregistreerde GZ-psychologen, bij wie in de opleiding ook voldoende kinderen en jeugdigen aan bod is gekomen
Belangstellende voor iedereen die (nog) niet voldoet aan de eisen voor bovenstaande lidmaatschappen maar wel belangstelling heeft, zoals studenten in opleiding, speltherapeuten en maatschappelijk werkers.

Voor elk lidmaatschap gelden bepaalde criteria. Deze staan beschreven in het Huishoudelijk- en Opleidingsreglement.

Heeft u belangstelling voor een lidmaatschap van de VKJP? Dan kunt u naar aanvragen lidmaatschap gaan en daar uw keuze bepalen welk lidmaatschap u kunt aanvragen.

Kosten voor het lidmaatschap voor verenigingsjaar 2018:

Basislid of lidspecialist: € 195,-
Belangstellenden: € 150,-
Abonnement voor instellingen: € 60,-

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap moet, schriftelijk of per e-mail, vóór 1 december van het lopende jaar ingediend worden bij het secretariaat. Uw lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het nieuwe jaar.