HomeContact

Organisatie

 

Binnen de structuur van de VKJP nemen bestuur en commissies een centrale plaats in.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, tenminste zeven en ten hoogste elf. Uit het Algemeen Bestuur (AB) wordt een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Het DB bestaat uit tenminste drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Taken en bevoegdheden zijn in het huishoudelijk reglement geregeld.

Het bestuur ontvangt advies van een aantal commissies. Elke commissie is in het bestuur vertegenwoordigd door middel van een portefeuillehouder.
Het bestuur en de commissies worden ondersteund door een professioneel secretariaat.

Commissies:
Er zijn vier vakinhoudelijke commissies:

  • de Congrescommissie (CC)
  • de Commissie Deskundigheidsbevordering (CD)
  • de Commissie Ouderbegeleiding (COB)
  • de Redactie van het Tijdschrift Kinder en- Jeugdpsychotherapie