HomeContact

Nieuws

Op vrijdag 24 november 2017 van 13.30 - 17.00 uur organiseert de VKJP
een themamiddag in congrescentrum Antropia in Driebergen

Seksualiteit binnen de kinder- en jeugdpsychotherapie
Seksualiteit heeft als gespreksthema altijd wisselende nadruk gehad in
de hulpverlening. Soms werd het expliciet aan de orde gesteld omdat de
therapeut dat van belang vond, maar soms lag de nadruk er helemaal
niet op, tenzij de cliënten er expliciet aandacht voor opeisten.  Als hulp-
verleners werken wij klachtgerichter en seksualiteit is niet een onderwerp
om vanzelfsprekend aan te snijden in de behandeling van de jongere of
in het gesprek met zijn of haar ouders. Ook zijn de opvattingen over
seksualiteit in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. Praten wij er
daardoor makkelijker over?  Of richten wij ons vooral op de
problematische kant van seks. Met de komst van social media komt de
seksualiteit ook weer in een heel ander daglicht te staan. Kunnen wij daar
als hulpverleners mee uit de voeten of voelen wij ons in verlegenheid
gebracht?

Sprekers
drs. M. Emmelkamp (Marianne)

Over hoe het thema seksualiteit in de behandeling van de adolescent kan
worden besproken.

dr. I. Bicanic (Iva)
Over behandeling van adolescenten na seksueel misbruik.

drs. R. Knipschild (Rik)
Over de invloed van social media, sexting, grooming en de gevolgen daarvan.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt, de herregistratie voor NIP kinder-
jeugdpsycholoog en het kwaliteitsregister NVP.


Lees meer in de folder.

Aanmeldingsformulier
Themamiddag Seksualiteit binnen de kinder- en jeugdpsychotherapie
24 november 2017

Dit formulier geheel invullen en verzenden door middel van de knop 
aan het einde van dit formulier.


Naam*
Roepnaam*
Adres*   
Postcode/Plaats*
Land
E-mail* 
voor ontvangstbevestiging en toegangsbewijs
Telefoon*   
Werk/Instelling  
Werkadres   
Postcode/Plaats    
Telefoon  
Registratienummer
Klinisch psycholoog
 
NIP kinder- en jeugdpsycholoog  

Bent u lid van de VKJP

 

 
ja                    
nee

Kosten tot 1 nov 2017

Kosten nà 1 nov 2017

  €   90,-                    € 100,-

  € 105,-                    € 115,-

 


 

 

Ik maak het verschuldigde bedrag over op NL77ING0000416704 t.n.v. VKJP-congres te Utrecht, onder vermelding
van '24 november 2017' en de naam van de congresdeelnemer(s).

Hierbij machtig ik de VKJP om via automatische incasso               
eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
mijn bankrekening

  

IBAN

                           

Ten name van:

Plaats:

Opmerkingen:  Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:
het secretariaat van de VKJP,  telefoon 030-2965348
congres@vkjp.nl

Klik hier om het formulier te versturen: