HomeContact

Nieuws

                                       15 februari 2018

                                  OUDERS IN DE KNEL
                  Ouderbegeleiding voor KOPP/KVO-kinderen

Alle ouders willen voor hun kind een ‘goede ouder’ zijn. Dit geldt ook voor
ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De invulling van hun
ouderrol wordt echter gekleurd door hun persoonlijke problemen. 

Ouders in de knel en wat betekent dit voor hun kinderen? Wat zijn de
mogelijke gevolgen voor de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen?

Speciaal aandacht wordt besteed aan de gevolgen van autisme op het
gezinsleven.

Sprekers
Lies Wenselaar. Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en
hun kinderen: hoe kunnen wij helpen?

Margo Versteijne. Wat is de betekenis van autisme in de ouder-kind relatie?

Accreditatie
NVP kwaliteitsregister: 3 punten
FGzPt: 3 punten

NVRG en NIP/NVO: aanvraag in behandeling

Locatie
Congrescentrum Antropia, Driebergen

Lees meer in de folder.

Aanmeldingsformulier
Studiemiddag 'Ouders in de knel'

Dit formulier geheel invullen en verzenden door middel van de knop 
onderaan het formulier.


Naam*
Roepnaam*
Adres*   
Postcode/Plaats*
Land
E-mail* 
voor ontvangstbevestiging en toegangsbewijs
Telefoon*   
Werk/Instelling  
Werkadres   
Postcode/Plaats    
Telefoon  
Registratienummer
Klinisch psycholoog
 
Registratienummer
NVRG 
 
NIP kinder- en jeugdpsycholoog  

Bent u lid van de VKJP

Ja                          
Nee          

Kosten tot 1 feb 2018

Kosten vanaf 1 feb 2018

€ 90,-                           € 105,-

€ 100,-                         € 115,-


 

Ik maak het verschuldigde bedrag over op NL77INGB0000416704 t.n.v. VKJP-congres te Utrecht, onder vermelding
van Studiemiddag 15-2-2018 en de naam van de congresdeelnemer(s).

Hierbij machtig ik de VKJP om via automatische incasso               
eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
mijn bankrekening

  

IBAN

                           

Ten name van:

Plaats:

Opmerkingen:  Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:
het secretariaat van de VKJP,  telefoon 030-2965348
congres@vkjp.nl