HomeContact

Nieuws

Ieder jaar verzorgt de congrescommissie van de VKJP een voorjaarscongres.
Een congres om te inspireren en verbinding te vinden met het vak en met
elkaar. Dit congres vindt traditiegetrouw plaats in de maand mei. In juni van
dit jaar vindt een driedaags internationaal psychotherapiecongres plaats in
Amsterdam, georganiseerd vanuit de NVP. Om die reden hebben we besloten
het VKJP congres dit jaar te laten vervallen. Als congrescommissie gebruiken
wij deze tijd om ons te bezinnen op de vorm van het voorjaarscongres van
de VKJP in deze veranderende tijdgeest.

We zien u graag bij de komende VKJP activiteiten, zoals de weten-
schappelijke conferentie die in januari 2019 zal plaatsvinden. In het voorjaar
van 2019 presenteren wij u weer een nieuw congres. Nadere informatie volgt
in de loop van dit jaar.


Congrescommissie VKJP