HomeContact

Nieuws

16 mei 2018 algemene ledenvergadering VKJP

Op woensdag 16 mei 2018 zal van 19.00 tot 19.30 uur de leden-
vergadering plaatsvinden. Inloop is tussen 18.45 en 19.00 uur.

Agenda:
1.       Opening door de voorzitter van de VKJP, Mw. Caroline Schipper
2.       Presentielijst
3.       Notulen ledenvergadering d.d. 8 november 2017
4.       Jaarverslagen 2017 Bestuur en commissies
5.       Financiën
          -Financiële verantwoording 2017
          -Verklaring kascommissie          
          -Begroting 2018
6.       Rondvraag en sluiting

Locatie:
Maliebaan 87 (kantoor VKJP)
3581 CG Utrecht

Aanmelden:
info@vkjp.nl