HomeContact

Nieuws

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 januari wordt voor leden van de VKJP
de tweejaarlijkse Wetenschappelijke Conferentie georganiseerd.


Als lichaam en ziel gekwetst zijn

Invloeden op de ontwikkeling van hersenen, sociaal-emotioneel
functioneren en opvoeding van het kind.

Thema:
In ons vak worden wij voortdurend geconfronteerd met de kwetsuren
van kinderen en hun ouders. Tijdens de 14e Wetenschappelijke
Conferentie van de VKJP worden recente wetenschappelijke inzichten
verbonden met de praktijk van de kinder- en jeugdpsychotherapie.
De sprekers zullen de kwetsuren van het kind vanuit
verschillende perspectieven benaderen en wij hopen beide dagen af
te sluiten met een levendige discussie.

De wetenschappelijke conferentie zal niet in het najaar van 2018
georganiseerd worden, maar begin 2019 en wel op vrijdag 11 en
zaterdag 12 januari. Dit om reden dat onze sprekers de nieuwste
wetenschappelijke onderzoeken en inzichten dan kunnen presenteren.
Dr. Ramon Lindauer zal de nieuwste inzichten betreffende de invloed
van stress en traumatische gebeurtenissen op onder andere het
biologisch functioneren van kinderen bespreken. Dr. Rafaela Huntjens
presenteert haar onderzoek naar dissociatie en de invloed die dit heeft
op de hersenstructuur van volwassen. Dr. Marinus van IJzerdoorn zal
ingaan op het wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van inter-
generationele transmissie van hechting. Waarop Drs. Yvonne Noij
ingaat op hoe men verschillende hechtingsstijlen van ouders binnen
de systeemtherapie kan herkennen en mee om kan gaan.

De zaterdagochtend zal Drs. Hanna Stolper spreken over hoe
dissociatie binnen de kinder- en jeugdpsychotherapie herkend kan
worden en Dr. Anneke Vinke geeft een voordracht over behandeling
van dissociatie met behulp van elementen uit de DDP
(dyadic developmental psychotherapy), Theraplay en SP
(sensorimotor psychotherapy). Drs. Lotte Hendriks zal een workshop
geven over toepassing van imaginaire en in vivo exposure vanuit
het systemisch perspectief.

Locatie:
De ervaring leert dat het kleine aantal deelnemers (maximaal 60
personen) garant staat voor een intieme sfeer en goede gedachte-
wisseling tussen deelnemers en sprekers. Ook ditmaal hebben wij
een unieke locatie kunnen vinden en zal de wetenschappelijke
conferentie plaatsvinden in conferentiehotel, Kontakt der
Kontinenten te Soestereberg.

Datum:
Vrijdag 11 januari 2019 vanaf 12.30 uur (ontvangst) tot en met
zaterdag 12 januari 14.00 uur. Naast het doel dat de weten-
schappelijke conferentie de wetenschap met de praktijk wil verbinden
maakt de wetenschappelijke conferentie het ook mogelijk om elkaar
's avonds op een informele manier te ontmoeten, te leren kennen en
op locatie te kunnen overnachten. Uitzonderingen zijn echter mogelijk
en voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
VKJP.

Het volledige programma en nadere informatie volgt binnenkort!
Wilt u zich nu al aanmelden? Dat kan door een e-mail te sturen naar
congres@vkjp.nl.
De VKJP wil ook graag jonge collega’s kennis laten maken met ons vak
en om die reden zijn introducees van harte welkom. Zij kunnen de
eerste dag tegen een gereduceerd tarief bijwonen waarna zij tevens in de
gelegenheid worden gesteld om een jaar lang gratis lid te zijn. 


Commissie Deskundigheidbevordering VKJP