HomeContact

Vereniging

Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen heeft de VKJP een register voor supervisoren die allen aan de criteria van het huishoudelijk reglement en opleidingsreglement voldoen.

Onder de button 'zoek een supervisor' kunt u zoeken naar een door de VKJP erkende supervisor.

Elke psychotherapeut moet zich aan bepaalde regels houden. Ook de kinder- en jeugdpsychotherapeut.
Deze regels staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)


Daarnaast is een aantal wetten van kracht, waar onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Klachtwet. Deze wet regelt de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten. Via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht. Klachten kunt u indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.