HomeContact

Wat biedt de VKJP?


De vereniging is op verschillende terreinen actief:

  • Congres: jaarlijks vindt er een congres plaats over een actueel thema binnen het vakgebied.
  • Wetenschappelijke conferentie: tweejaarlijks wordt er een conferentie gehouden waarin de uitwisseling van wetenschap en praktijk centraal staat.
  • Studiemiddagen georganiseerd door verschillende commissies.
  • Vaktijdschrift: een aantal keer per jaar verschijnt het vaktijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie.
  • Registers: De VKJP houdt registers bij van supervisoren en opleiders.