DGKJP Kongress 2019 Mannheim

Het zesendertigste congres van het Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, DGKJP, vindt plaats in Mannheim van 10 tot 13 april 2019. Een omvangrijk trainingsprogramma is onderdeel van het congres.

Meer informatie