Het VKJP-voorjaarscongres 2019: opnieuw in de prachtige congreszaal van Antropia in Driebergen.

VKJP-voorjaarscongres over persoonlijkheidsstoornissen

21 juni 2019

Antropia, cultuur- en congrescentrum

Feels like I'm going to lose my mind

Het voorjaarscongres van de VKJP krijgt als titel en thema Feels like I'm going to lose my mind: persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Drie prominente keynote-sprekers vormen de kern van het programma: 

  • Professor Andrew Chanen, onderzoeker en ontwikkelaar van het prijswinnende Helping Young People Early (HYPE), een programma gericht op onderzoek, preventie en behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren.
  • Professor Paul Verhaeghe, hoogleraar in Gent, klinisch psycholoog, psychoanalyticus en schrijver van boeken als Het einde van de psychotherapie, Identiteit, Autoriteit en, recent verschenen, Intimiteit.
  • Guy Bosmans, gedragstherapeut en professor aan de KU Leuven, aanjager van het Leuvens Experimenteel Gehechtheidsonderzoek (Lego)-lab.

Het congres wordt net als de laatste editie gehouden in congrescentrum Antropia bij NS-station Driebergen-Zeist, op 21 juni 2019. 
Het congresprogramma is in ontwikkeling. Alle details worden op deze plaats bekendgemaakt, zodra ze beschikbaar zijn.

Sprekers

Guy Bosmans

Gehechtheidsrelaties: onderzoek en therapie

Guy Bosmans is als professor verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven. Hij is klinisch psycholoog en gedragstherapeut, heeft een gehechtheidsonderzoeksprogramma ontwikkeld: het Leuvens Experimenteel GehechtheidsOnderzoekslaboratorium, (Lego)-lab, en is gelicentieerd ABFT-therapeut (Attachment Based Family Therapy) volgens de methode van Diamond, Diamond & Levy (2014), een systeemtheoretische, evidence-based interventie voor depressieve en suïcidale jongeren met als doel gehechtheids- en gezinsrelaties te versterken en gezinsleden te helpen zich minder eenzaam en gefrustreerd te voelen. Van Bosmans en zijn team verscheen daarover een artikel in het VKJP-tijdschrift voor kinder- en jeugdspsychotherapie (4 2016, pagina's 36-54).
Bosmans legt zich toe op het ondersteunen van hulpverlening door de Bijzondere Jeugdzorg in België. Hij doceert over de diagnostiek en behandeling van gedrags- en opvoedingsproblemen bij kinderen en jongeren.


Andrew Chanen

Vroeg ingrijpen bij borderline

Professor Andrew Chanen is hoofd van de afdeling Personality Disorder Research bij Orygen, het baanbrekende Australische kenniscentrum voor psychische problemen bij jonge mensen. Orygen bracht onder meer Headspace voort, de laagdrempelige voorziening voor jongeren die ook in Nederland voet aan de grond krijgt. Onder aanvoering van Andrew Chanen ontwikkelde Orygen ook HYPE: Helping Young People Early, een klinisch onderzoeks- en trainingsprogramma gericht op het begrijpen, voorkomen en behandelen van ernstige persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Het pionierswerk in HYPE werd onderscheiden met diverse prijzen, waaronder de Victorian Premier’s Award for advancing healthcare (2012).
Chanens onderzoeks-, klinische en trainingsinteresses liggen in preventie en vroege interventie voor ernstige psychische stoornissen, met name persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit met stemmings- en psychotische stoornissen. Chanen is sinds 2011 voorzitter van de International Society for the Study of Personality Disorders. Zijn onderzoek omvat de gepubliceerde eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie naar vroege interventie bij jongeren met borderline persoonlijkheidsstoornis.


Paul Verhaeghe

Stoornis en identiteit

Professor Paul Verhaeghe doceert psychodiagnostiek aan de Universiteit Gent. Hij verwierf bekendheid met zijn psychoanalytische boek over de hedendaagse man-vrouwverhoudingen Liefde in tijden van eenzaamheid (1998, geactualiseerd in 2008). Hij verzette zich tegen de strikte scheiding tussen somatische en psychische benadering van patiënten en schreef kritisch over het terugbrengen van psychische problemen tot neurobiologische, erfelijke stoornissen in Het einde van de psychotherapie (2009). Ook zijn volgende publicaties Identiteit (2012), over het ik-gevoel in een veranderende samenleving, en Autoriteit (2015), over de vervanging van het traditionele patriarchaat, werden goed ontvangen bij een internationaal lezerspubliek. Onlangs verscheen van zijn hand Intimiteit (2018), waarin hij opnieuw de kloof tussen lichaam en geest op de korrel neemt en de verhouding tot ieders eigen lichaam als het uitgangspunt aanwijst voor succesvolle, intieme relaties.