Het VKJP-voorjaarscongres 2019: opnieuw in de prachtige congreszaal van Antropia in Driebergen.

VKJP-voorjaarscongres over persoonlijkheidsstoornissen

21 juni 2019

Antropia, cultuur- en congrescentrum

De overgang van puberteit naar jongvolwassenheid is voor veel jongeren een verwarrende periode. Jongeren gaan op verschillende manieren om met de spanningen in deze levensfase: waar de ene jongere met name van deze periode geniet, ervaart de ander vooral veel incompetentie. In deze fase komt de persoonlijkheid van jongeren tot uiting. Eerder aangeleerde patronen komen aan het licht. Gebrek aan verbinding en insufficiëntiegevoelens kunnen pijnlijk zichtbaar worden. Wanneer een jongere onvoldoende vaardigheden heeft om met deze spanningen om te gaan, wordt de vraag gesteld: volgens welke maatstaven is dit gedrag afwijkend? Is het nodig om een (vroege) diagnose te stellen en behandeling die is gericht op de persoonlijkheid te beginnen? Komen de klachten voort uit de dynamiek in het systeem? Speelt onze huidige (individualistische) maatschappij een rol in de ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek? En wat doet de tijdsgeest met onze benadering van persoonlijkheidsproblematiek?  

Spannende zoektocht
“Feels like I’m going to lose my mind” is een spannende zoektocht naar de ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek van het jonge kind tot aan jong-volwassenheid. Het hele palet van kleuring van de persoonlijkheid komt aan bod tijdens deze congresdag. De VKJP-congrescommisie hoopt de bezoekers te inspireren, en een beetje in verwarring te brengen. Daarna kan iedereen met een helder hoofd, nieuwe inzichten en vol hoop naar huis.

Drie prominente keynote-sprekers vormen de kern van het programma: 

 • “Elke samenleving creëert haar eigen aandoeningen”
  Over identiteit, vervreemding en preonexie.
  Professor Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog, psychoanalyticus en schrijver, Universiteit Gent.
 • “Achter moeilijk gedrag ligt het verlangen naar nabijheid"
  Over hechting en opnieuw verbinden.
  Professor Guy Bosmans, gedragstherapeut en hoogleraar aan de KU Leuven.
  Lees het interview met Guy Bosmans.
 • "Samenwerken voor een waardevol leven is essentieel"
  Over HYPE: handvatten en praktijkvoorbeelden
  Professor Andrew Chanen: onderzoeker en ontwikkelaar van Helping Young People Early (HYPE))


Middagprogramma met parallelsessies door Andrew Chanen, Guy Bosmans en:
Joost Hutsebaut, Sigrid Geertzema, Noor TrompRob van Dijk en Kirsten Hauber (slotlezing). 
Dagvoorzitter: Ieke van Tilburg


Kosten inclusief koffie, thee, lunch en borrel

Bij schriftelijke annulering vóór 1 juni 2019 wordt het betaalde bedrag gerestitueerd, minus € 25,- administratiekosten. Vanaf 1 juni 2019 is geen restitutie meer mogelijk.

Accreditatie aangevraagd bij: FGzPt, NVvP, NIP/NVO, NVRG, VEN, VGCt en NVP Kwaliteitsregister

Programma
09.00 - 09.30   Ontvangst en inschrijving
09.30 - 09.45   Opening door Caroline Schipper, voorzitter VKJP
09.45 - 10.00    Ieke van Tilburg, dagvoorzitter
10.00 - 10.45     Paul Verhaeghe
10.45 - 11.15       Pauze
11.15  - 12.00     Guy Bosmans
12.00 - 12.45     Andrew Chanen
12.45 - 13.30     Lunchpauze
13.30 - 14.30     Eerste cyclus parallelsessies
        A1             Andrew Chanen
        A2            Guy Bosman
        A3            Joost Hutsebaut
14.30 - 15.00    Pauze
15.00 - 16.00   Tweede cyclus parallelsessies
        B1            Andrew Chanen
        B2           Sigrid Geertzema
        B3           Noor Tromp en Rob van Dijk
16.00 - 16.45   Slotlezing door Kirsten Hauber
16.45 - 17.30   Borrel     
 

Sprekers

Guy Bosmans

Gehechtheidsrelaties: onderzoek en therapie
Guy Bosmans is klinisch psycholoog en gedragstherapeut, en als professor verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek aan de KU Leuven.
Lees meer.


Andrew Chanen

Vroeg ingrijpen bij borderline
Professor Andrew Chanen is hoofd Personality Disorder Research bij het Australische kenniscentrum waar onder meer de concepten Headspace en HYPE (Helping Young People Early​) werden ontwikkeld.
Lees meer.


Paul Verhaeghe

Stoornis en identiteit
Paul Verhaeghe is auteur en hoogleraar psychodiagnostiek aan de Universiteit Gent.
Lees meer.


Joost Hutsebaut

Inschatten van de ernst van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren
Joost Hutsebaut is klinisch psycholoog, en als Principal Investigator bij De Viersprong verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Diagnostiek.
Lees meer.


Noor Tromp

Mentalization Based Treatment voor jongeren met persoonlijkheidsproblemen
Noor Tromp is senior beleidsmedewerker en klinisch wetenschappelijk onderzoeker bij Parlan Jeugdhulp.
Lees meer.


Rob van Dijk

Mentalization Based Treatment voor jongeren met persoonlijkheidsproblemen.
Rob van Dijk is psychiater en manager behandelzaken bij GGz Breburg.
Lees meer.


Sigrid Geertzema

Schematherapie bij adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma
Sigrid Geertzema is Gz-psycholoog, EMDR-practitioner i.o., supervisor schematherapie en VGCt.
Lees meer.


Kirsten Hauber

Psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen: hoop voor wanhopige jongeren. Slotlezing.
Kirsten Hauber is Gz-psycholoog en psychotherapeut bij De Jutters. Ze is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).
Lees meer.


Ieke van Tilburg, dagvoorzitter

Ieke van Tilburg is klinisch psycholoog en psychotherapeut en al jaren actief lid van de VKJP.
Lees meer.


Accreditatie

 • VEN (Ver. EMDR Nederland)
  Algemene Scholing 2 pntn Vakinh. Scholing 1 punt
 • FGzPt herregistratie klinisch psycholoog
  8 punten
 • NVvP
  5 punten
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  aanvraag in behandeling
 • NVRG
  5 punten
 • VGCt
  2 punten
 • NVP Kwaliteitsregister
  6 punten