Guy Bosmans: lab voor gehechtheidsonderzoekGuy Bosmans is als professor verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven. Hij is klinisch psycholoog en gedragstherapeut, heeft een gehechtheidsonderzoeksprogramma ontwikkeld: het Leuvens Experimenteel GehechtheidsOnderzoekslaboratorium(Lego)-lab, en is gelicentieerd ABFT-therapeut (Attachment Based Family Therapy) volgens de methode van Diamond, Diamond & Levy (2014), een systeemtheoretische, evidence-based interventie voor depressieve en suïcidale jongeren met als doel gehechtheids- en gezinsrelaties te versterken en gezinsleden te helpen zich minder eenzaam en gefrustreerd te voelen. Van Bosmans en zijn team verscheen daarover een artikel in het VKJP-tijdschrift voor kinder- en jeugdspsychotherapie (4 2016, pagina's 36-54).
Bosmans legt zich toe op het ondersteunen van hulpverlening door de Bijzondere Jeugdzorg in België. Hij doceert over de diagnostiek en behandeling van gedrags- en opvoedingsproblemen bij kinderen en jongeren.

Focus op herstel van 
vertrouwensbreuk

Als kinderen leren vertrouwen dat hun zorgfiguren beschikbaar zijn voor zorg, zullen ze makkelijker steun zoeken. Kinderen die meer vertrouwen in zorg hebben, zijn beter beschermd tegen de negatieve invloeden van stress en zullen minder snel depressief en suïcidaal worden. Maar als in de loop van hun ontwikkeling breuken in vertrouwen ontstaan, worden kinderen kwetsbaarder voor de negatieve effecten van blootstelling aan stress.
Deze observaties suggereren dat herstel van breuken in vertrouwen een belangrijke focus zou kunnen zijn van therapie. Onderzoek naar attachment based family therapy (ABFT), een familietherapeutisch behandelingsprogramma voor depressieve en suïcidale jongeren, ondersteunt dat idee. Tijdens ABFT wordt tegelijkertijd met de jongere en de ouders gewerkt. Jongeren worden gestimuleerd om hun vertrouwensbreuken te delen, ouders worden gestimuleerd om hier sensitief en responsief op te reageren. Dit is een corrigerende leerervaring waardoor gehechtheidsontwikkeling opnieuw gestimuleerd wordt en waardoor jongeren opnieuw leren zorg te zoeken tijdens stress. Het herstellen van deze vertrouwensband heeft een grote impact op de depressieve en suïcidale symptomen van adolescenten.

Terug naar het VKJP-voorjaarscongres 2019.