Hutsebaut: ontwikkelingssensitieve beoordeling van persoonlijkheidsproblemen.Joost Hutsebaut is klinisch psycholoog, werkzaam bij De Viersprong en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Bij De Viersprong combineert hij klinische taken met onderzoek en innovatie. Als behandelaar werkt Hutsebaut voor het Vroeginterventieprogramma MBT-early. Als Principal Investigator is hij verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Diagnostiek.

Semi-structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1).
In deze workshop wordt de toepassing van het zogenoemde STiP-5.1-interview bij jongeren besproken aan de hand van videobeelden. Dit interview laat toe om een ontwikkelingssensitieve beoordeling te maken van de ernst van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren. Het bevraagt thema’s als identiteit, zelfsturing, empathie en intimiteit als kerncomponenten van een (mal)adaptieve persoonlijkheidsontwikkeling.
De DSM-5 heeft behalve het traditionele categoriale model voor persoonlijkheidsstoornissen in sectie II ook een dimensioneel alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen in sectie III opgenomen. Dit model bevat onder meer een ‘Level of Personality Functioning Scale’, die toelaat om de ernst van persoonlijkheidspathologie in te schatten. Deze schaal beschrijft de verschillende graden van beperkingen in kernconcepten van persoonlijkheidsfunctioneren, zoals identiteit, zelfsturing, empathie en intimiteit. Vanuit het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen werd het STiP-5.1-interview ontwikkeld, een systematische interviewleidraad die toelaat om de verschillende kernconcepten uit de schaal te bevragen. Het interview werd eerder onderzocht bij volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek. Het interview wordt op dit moment ook onderzocht bij jongeren tussen de twaalf en achttien jaar (bij De Viersprong).

Literatuur
Hutsebaut, J., Kamphuis, J.H., Feenstra, D.J., Weekers, L. & De Saeger, H. (2016). Assessing DSM–5-Oriented Level of Personality Functioning: Development and Psychometric Evaluation of the Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM–5 (STiP-5.1). Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 7 (2), 192-7. http://dx.doi.org/10.1037/per0000197

Terug naar het VKJP-voorjaarscongres 2019.