Geertzema: groepsschematherapie volgens Amerikaans recept.Sigrid Geertzema is gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen en trauma bij volwassenen en adolescenten. De laatste vijf jaar werkt ze bij De Viersprong. Schematherapie heeft al jaren haar bijzondere aandacht; ze richt zich met name op het groepsschematherapiemodel (GST) van Joan Farell en Ida Shaw, onderzoekers en therapeuten in het Amerikaanse Indianapolis. Daarbij wordt gewerkt met een combinatie en afwisseling van de gangbare modellen en staan de groepsdynamiek en de gemeenschappelijkheid centraal in een voortdurende cyclus van catastrofale verwachting en disconfirmatie.
Na enige tijd volwassenen te hebben behandeld, onderzoekt Geertzema momenteel de werking van dit type groepsschematherapie bij adolescenten.

Workshop
Tijdens het VKJP-voorjaarscongres presenteert Geertzema haar kennis over schematherapie in de vorm van een workshop. Haar doel is over te dragen wat een mogelijke aanpak zou kunnen zijn voor de behandeling van adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Ze zal kort stilstaan bij wat schematherapie is, de indicatiestelling bij adolescenten en hoe de behandeling er in de praktijk uit ziet. De nadruk zal liggen op de Group Schema Therapy van Farell en Shaw en de combinatie met individuele schematherapie en systemisch werken als een geïntegreerde aanpak. Experiëntiële oefeningen maken deel uit van de workshop, zodat deelnemers kunnen ervaren hoe een oefening in zijn werk gaan.

Terug naar het VKJP-voorjaarscongres 2019.