Noor Tromp en Rob van Dijk deden langlopend onderzoek onder behandelden.Noor Tromp is senior beleidsmedewerker en klinisch wetenschappelijk onderzoeker bij Parlan Jeugdhulp en schreef het boek 'Geen gewone puber'. Rob van Dijk is psychiater en manager behandelzaken bij GGz Breburg.

MBT voor adolescenten
MBT-A – Mentalization Based Treatment voor adolescenten– is een veelbelovende behandelingsmethode voor jongeren met persoonlijkheidsproblemen die vastlopen bij meerdere aspecten van het leven. Jongeren die niet meer naar school gaan, hun vrienden niet of nauwelijks meer zien, zichzelf beschadigen, veel comorbide klachten hebben en vaak een moeizame relatie hebben met de rest van hun gezin. Deze presentatie gaat in op de belangrijkste elementen van de behandeling, de vaardigheden die een behandelaar moet hebben om MBT-A te kunnen toepassen, en de mening van jongeren over MBT.
De sprekers Tromp en Van Dijk hebben de afgelopen acht jaar alle jongeren die zich aanmeldden voor behandeling en hun ouders gevolgd in een langlopend, multi-methode- en multi-informantonderzoek. Zij presenteren de eerste resultaten uit dit langlopende onderzoek naar de effectiviteit van MBT op de gebieden persoonlijkheidspathologie, algemene psychopathologie en kwaliteit van leven.

Terug naar het VKJP-voorjaarscongres 2019.