Van Tilburg: kleinschalige hulp op maat.Ieke van Tilburg is klinisch psycholoog en psychotherapeut en al jaren actief lid van de VKJP. Ze is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders. Ook werkt Van Tilburg individueel met volwassenen en met paren.
Ze was in 1989 een van de oprichtsters van de praktijk Plein20, vanuit de wens om professionele zorg op maat te bieden in een flexibele en kleinschalige context.
Met name het werken met ouders, gericht op ouderschap, vindt zij een boeiend en belangrijk deel van haar werk.
De afgelopen jaren heeft ze zich  verder gespecialiseerd in schematherapie bij adolescenten en volwassenen, in EMDR en in EFT en  en echtscheidingsproblematiek.Ieke van Tilburg is docent aan de opleiding tot klinisch psycholoog in Utrecht, supervisor voor de VKJP en als leertherapeut-VKJP erkend door de RINO-Utrecht.

Terug naar het VKJP-voorjaarscongres 2019.