Bimmel adviseert over complexe problematiek.Indra Bimmel vertelt tijdens het VKJP-congres hoe veerkracht gebruikt kan worden om het verschil te maken in het gezin, de familie en het 'systeem'.

Aan de hand van het  gezinsveerkrachtmodel van Froma Walsh bespreekt Bimmel hoe je veerkracht van gezinnen kan toepassen in systeemtherapeutische behandelingen. Daarbij wordt er een verbinding gemaakt met de meer op kracht georiënteerde postmoderne benaderingen. Door meer oog en oor te ontwikkelen voor de veerkracht van cliënten en hun gezinnen kan detherapeut meer tegenwicht bieden aan de nog altijd meer op pathologie dan op kracht georiënteerde intake- en behandelprocessen. In deze benadering sluit men aan bij de overtuigingssystemen van personen, en gaat men op zoek naar verloren verhalen waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van veerkracht.

Terug naar de congrespagina.