Keynote door Susan Bögels

In deze lezing begint Susan Bögels met de theoretische uitgangspunten van mindfulness in relaties, met specifieke aandacht voor de opvoedingsrelatie. Vervolgens behandelt ze empirisch en kwalitatief onderzoek – van haar eigen onderzoeksgroep en van anderen – naar de effecten van mindfulness-meditatie (direct bij kinderen en indirect via ouders, verzorgers, leerkrachten, therapeuten) op de ontwikkeling van de stressregulatie bij kinderen. Aan de hand van videofragmenten zal Bögels de stressregulerende, relationele effecten van mindfulness tonen.

Effect op kinderen
Mediteren, zoals geleerd kan worden in mindfulness-based programma’s (MBP), heeft bij volwassenen belangrijke effecten op de stressregulatie, en daarmee ook op gedragsregulatie. De vraag is of dit ook een zinvolle aanpak is voor kinderen, en vanaf welke leeftijd en op welke wijze (ongeboren) baby's, peuters, kleuters, kinderen, jongeren en jongvolwassenen het beste zouden kunnen kennismaken met mediteren. Of is een indirecte aanpak beter, dat wil zeggen: als zwangeren en hun partners, moeders en vaders, co-ouders, crèche-medewerkers, leerkrachten en kindertherapeuten mindfulness beoefenen, welke effecten heeft dat dan op de ontwikkeling van een gezonde stressregulatie bij de kinderen die hen zo dierbaar zijn? Door bewuste, hier-en-nu, onbevooroordeelde aandacht te praktiseren, verandert niet alleen (onze relatie tot) onze eigen stress, maar wanneer we dat doen in relaties, beïnvloeden we ook de stressregulatie van anderen.

Leestips van Susan Bögels:

  • Bögels, S. (2017). Mindful opvoeden in een druk bestaan. Een praktische gids voor mindful ouderschap. Ambo Anthos, Amsterdam.
  • Bögels, S. M., & Emerson, L. M. (2019). The mindful family: a systemic approach to mindfulness, relational functioning, and somatic and mental health. Current opinion in psychology28, 138-142https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.12.001
  • www.susanbogels.com

Lees meer over Susan Bögels.

Terug naar de congrespagina.