Routine Outcome Monitoring, het continu registreren van behandelresultaten, kortweg ROM, blijft de gemoederen bezighouden. Over het belang van 'rommen' in de behandelkamer zijn professionals, clientorganisaties, instellingen en verzekeraars het in grote lijnen eens: het monitoren van de effecten van behandeling en het gesprek met cliënten kan nuttige informatie opleveren om de behandeling bij te sturen. Maar of deze data ook verzameld en verwerkt mogen worden voor gebruik door de hele sector, daarover verschillen de meningen.

Zie ook: http://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/nieuws/ais-artikel/schippers-geen-alternatief-voor-rom.htm