Dit jubileumcongres wordt georganiseerd door de Commissie ouderbegeleiding en de Commissie deskundigheidsbevordering van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP).

Commissie ouderbegeleiding
Marion Bulten is psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën), EMDR Europe Practitioner en supervisor en leertherapeut VKJP. Ze werkt in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem en in haar eigen praktijk in Culemborg.
Petra Flad is klinisch psycholoog met specialisatie kind en jeugd; ze werkt in haar eigen praktijk in Amsterdam.
Cecile Gunning is klinisch psycholoog, psychotherapeut en specialist infant mental health (IMH). Ze is supervisor VKJP en opleider. Ze werkt bij de Ouderkindlijn in Amsterdam.
Audri Lamers is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze werkt bij Ihub, onder meer als programmamanager innovatie, en ze is docent bij de RINO Groep. Lamers promoveerde op een onderzoek naar de therapeutische alliantie tussen ouders en teams.
Katie-Lee Weille is individueel en relatietherapeut in haar eigen praktijk in Amsterdam en docent en supervisor ouderbegeleiding bij de RINO Groep in Utrecht, waar ze een leergang over ouderschap en ouderbegeleiding heeft ontwikkeld en ook betrokken is bij de BIG-opleidingen. Tevens is ze adjunct professor bij Webster University in Leiden.

Commissie deskundigheidsbevordering
Moniek Coorn-Baaij is klinisch psycholoog en psychotherapeut, cognitiefgedragstherapeut VCGT en werkzaam bij Jeugd-ggz Harderwijk (Dimence Groep).
Marlies van Dijk is klinisch psycholoog, psychotherapeut en praktijkopleider bij Levvel. Zij is behalve trainer en supervisor TF-CBT (traumagerichte cognitieve gedragstherapie) ook infant mental health-specialist (Vereniging DAIMH), orthopedagoog-generalist (NVO, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en supervisor VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) en practitioner EMDR (Vereniging EMDR Nederland).
Agnes Nijenhuis is psychotherapeut, systeemtherapeut NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie), practitioner EMDR en supervisor VKJP . Nijenhuis werkt bij de Jeugd-ggz Harderwijk (Dimence Groep).
Annemarie van Oosten is klinisch psycholoog en psychotherapeut, EMDR-practitioner en supervisor VKJP.
Constantijn Swagerman is psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, opleider bij de RINO Groep en werkzaam in zijn eigen praktijk in Amsterdam.

Terug naar de congrespagina.

Lees meer over de mensen in de vereniging.