Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en juridische disclaimer
De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemeen kennisaanbod voor leden van de VKJP en andere geïnteresseerden. De VKJP geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van deze informatie en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik ervan; de op deze website opgenomen citaten, meningen en uitspraken vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de VKJP. De VKJP is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze website, inclusief eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Aansprakelijkheidsclaims zullen daarom worden afgewezen. De VKJP geeft geen enkele garantie dat het gebruik van deze website of materialen die van deze website worden gedownload, geen computervirusinfectie of andere schade aan eigendommen veroorzaakt. Gebruikers wordt geadviseerd te zorgen voor voldoende maatregelen om dergelijke problemen te voorkomen. De VKJP is niet verantwoordelijk voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze website en geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid of de geschiktheid of nauwkeurigheid van hun inhoud. Gebruikers die deze links benutten doen dit op eigen risico.
De VKJP verwelkomt alle bezoekers om met hyperlinks te verwijzen naar een van de VKJP-webpagina's te maken. Daarvoor is geen toestemming vereist.
Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele rechten met betrekking tot de inhoud van deze website eigendom van de VKJP. Ongeoorloofde reproductie en gebruik van deze inhoud is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door de VKJP.Waar de mogelijkheid op deze website voor de invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens op vrijwillige basis plaats. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is niet toegestaan.
De VKJP verzamelt automatisch geanonimiseerde statistische gegevens over uw bezoek aan deze website. Deze informatie wordt gebruikt om de ontwikkeling van de website en de inhoud ervan te ondersteunen en om het gebruik van de site te controleren. De informatie die op deze manier wordt verzameld, zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen niet worden herleid tot een persoon.
Deze disclaimer moet worden beschouwd als geïntegreerd onderdeel van deze gehele website. Als onderdelen of specifieke voorwaarden in deze verklaring niet voldoen aan wet- of regelgeving, heeft dat geen invloed op de inhoud of geldigheid van de andere delen van de disclaimer.
Reacties op deze website zijn van harte welkom. Klik hier om contact op te nemen met de redactie.

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, augustus 2018.