FORENSISCH THEMANUMMER

Arne Popma over de zorg voor forensische jongeren met ernstige gedragsproblemen.
Themanummer van het VKJP-tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie.

Lees meer

Corona-ervaring delen op NVP-platform

VKJP-bestuurslid Marijke Feijtel: wandeltherapie

.

Vrijgevestigden vrezen nieuwe bezuiniging en kwaliteitsverlies

.

Kennisdossiers over werken tijdens corona

PODCAST

Floortje Scheepers: Wat nu in de ggz?

CPB-notitie

Ongelijkheid jonge kind

Vernieuwd diagnostiekprotocol traumastoornissen

.

Weinig aandacht voor kinderen en jeugd in ggz-kieswijzer

NOODKREET UNICEF

Schoolsluiting geeft ontwikkelingsrisico's

Tweets van de VKJP

De VKJP

om de
kennis

lees meer, word lid

Vaknieuws

selectie voor de jeugdpraktijk

Gratis abonnement