foto: Bastiaan van Musscher
Oud-voorzitter Wieneke Goenee presenteert het VKJP-congres in 2017.

Daarom de VKJP

De Vereniging Kinder- en Jeugdpsychotherapie, VKJP, is de community voor kinder- en jeugdpsychotherapie, waarin professionals alle therapeutische scholen en specialisaties actief zijn. De VKJP is een vereniging waarin de activiteiten en het bestuur gedragen worden door actieve leden – zij maken het mogelijk om de leden het volgende te bieden:

  • Jaarlijks congres over een actueel thema in het vakgebied kinder- en jeugdpsychotherapie.
  • Tweejaarlijkse wetenschappelijke conferentie waarin de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk centraal staat.
  • Thematische studiemiddagen, georganiseerd door verschillende commissies.
  • Het vaktijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie, samengesteld door een eigen redactie, met publicaties van onderzoekers, professsionals en experts van binnen en buiten de vereniging.
  • De VKJP houdt registers bij van supervisoren en opleiders.
  • De VKJP is de maatschappelijke vertegenwoordiger van het vak, en zet zich in voor de instandhouding en ontwikkeling van het vak, als gesprekspartner van overheden, wetenschap en onderwijs. De VKJP is vertegenwoordigd in P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.
  • De VKJP biedt haar leden de mogelijkheid om zich actief in te zetten voor het vak kinder- en jeugdpsychotherapie, in het belang van alle jeugdigen die gebaat zijn bij psychotherapie.

Opzeggen:
Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap moet, schriftelijk of per e-mail, vóór 1 december van het lopende jaar ingediend worden bij het secretariaat. Uw lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het nieuwe jaar. U krijgt van ons een bevestiging.