VKJP: de mensen, de vereniging

De beroepsvereniging VKJP staat voor het behoud en de ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychotherapie. De vereniging speelt op allerlei manieren in op de actuele ontwikkelingen rond het vak, de beroepspraktijk en de maatschappelijke omgeving daarvan; vast op de agenda staan: een jaarlijks themacongres, een tweejaarlijkse wetenschappelijke conferentie over uitwisseling tussen wetenschap en praktijk, studiemiddagen, het vaktijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie en het onderhoud van registers met supervisoren en opleiders.

Het zijn de actieve leden van de VKJP, het bestuur, de commissies en de tijdschriftredactie die dit alles mogelijk maken, zonder honorarium of tegenprestatie.

Bestuur
Caroline Schipper, voorzitter
Constantijn Swagerman, penningmeester (dagelijks bestuur)
Petra Flad
Betty van Hulzen
Frank Praat
Ariëlle de Ruijter (tijdschriftredactie).
Ingeborg Zweers

Commissie deskundigheidsbevordering:
Annemarie van Oosten, voorzitter
Marlies van Dijk
Agnes Nijenhuis
Constantijn Swagerman

Commissie ouderbegeleiding
Petra Flad, voorzitter
Marion Bulten
Max Güldner
Wijnand Smit

Congrescommissie
Eva Mommers
Hanna Rosbergen
Ingeborg Zweers
Aukje Koopmans

Tijdschriftredactie
Ramón Lindauer
Merlijn Merbis
Ariëlle de Ruijter
Henk Linse, eindredactie.

Websiteredactie
Constantijn Swagerman
Melinda van Leeuwen
Roberto Groen
Henk Linse, eindredactie

Uit het Algemeen Bestuur (AB) wordt een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Het DB bestaat uit ten minste drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in het huishoudelijk reglement geregeld.
Het bestuur krijgt advies van commissies. Elke commissie is in het bestuur vertegenwoordigd door een portefeuillehouder. Het bestuur en de commissies worden ondersteund door een professioneel secretariaat; de beide redacties worden ondersteund door professionele eindredacteuren.