De agenda

2022

Jonge mensen, groot verdriet

31 mei 2022 31 mei '22

Samenwerken bij kindermishandeling – als leidinggevende

31 mei 2022 31 mei '22

Intervisiedag

31 mei 2022 31 mei '22

Naar inclusiever onderwijs

01 juni 2022 1 jun '22

Evidencebased trauma behandelen: doen wat werkt

02 juni 2022 2 jun '22

Goed van start met de richtlijnen

02 juni 2022 2 jun '22

Samenwerken bij kindermishandeling – in de integrale keten

02 juni 2022 2 jun '22

Gedragsproblemen vóór zijn

02 juni 2022 2 jun '22

Autonomie-gehechtheid in de ggz

03 juni 2022 3 jun '22

Intergenerationele overdracht

07 juni 2022 7 jun '22

Gehechtheidsstijl in therapie

08 juni 2022 8 jun '22

Kindergeneeskunde

09 juni 2022 - 10 juni 2022 9 jun '22 - 10 jun '22

Dag van de wijkteams

09 juni 2022 9 jun '22

Masterclass Chronic Sorrow

09 juni 2022 9 jun '22

NIP-congres: Grensverleggend

10 juni 2022 10 jun '22

Kind en spel

10 juni 2022 10 jun '22

EFT-congres

10 juni 2022 10 jun '22

Kind en spel: trauma en systeemgericht werken

10 juni 2022 10 jun '22

Vermijding

12 juni 2022 - 16 juni 2022 12 jun '22 - 16 jun '22

Therapie bij psychose

13 juni 2022 13 jun '22

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag in de ggz

13 juni 2022 - 22 juni 2022 13 jun '22 - 22 jun '22

Samenwerken bij kindermishandeling – in het informele netwerk

13 juni 2022 13 jun '22

Ervaringskennis

13 juni 2022 13 jun '22

Samenwerken bij kindermishandeling – met andere professionals

14 juni 2022 14 jun '22

Kinderen met opvallend gedrag

14 juni 2022 14 jun '22

Combineren van schematherapie en EMDR

15 juni 2022 15 jun '22

Leefstijlpsychiatrie

15 juni 2022 15 jun '22

Partnergeweld en kindermishandeling

16 juni 2022 16 jun '22

Slapen, eten, zindelijk worden

16 juni 2022 16 jun '22

Informele gezinsondersteuning

16 juni 2022 16 jun '22

Conflictscheidingen

16 juni 2022 16 jun '22

Natuur & Mentale Gezondheid

16 juni 2022 16 jun '22

Schuld en schaamte

17 juni 2022 - 18 juni 2022 17 jun '22 - 18 jun '22

Kinderopvang

17 juni 2022 17 jun '22

ESCAP 2022 Maastricht

19 juni 2022 - 21 juni 2022 19 jun '22 - 21 jun '22

Diagnosetraining: SCID-5 Junior

20 juni 2022 20 jun '22

Samenwerken bij kindermishandeling – organiseren van ketensamenwerking

20 juni 2022 20 jun '22

Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

21 juni 2022 21 jun '22

Antisociaal gedrag

22 juni 2022 22 jun '22

Werken met lastige ouders

23 juni 2022 23 jun '22

RINO Zuid-congres

23 juni 2022 23 jun '22

Corsendonck-cursus

26 juni 2022 - 01 juli 2022 26 jun '22 - 1 jul '22

Zelfmoordpreventie bij jongeren – summerschool

26 juni 2022 - 01 juli 2022 26 jun '22 - 1 jul '22

Webinar meisjes en vrouwen met autisme

27 juni 2022 27 jun '22

Cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen

27 juni 2022 - 28 juni 2022 27 jun '22 - 28 jun '22

Intergenerationele overdracht

28 juni 2022 28 jun '22

Autisme, een concept in beweging

29 juni 2022 29 jun '22

Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongeren

30 juni 2022 30 jun '22

Emotieregulatie

30 juni 2022 30 jun '22

Bewustzijn en persoonlijkheid

07 juli 2022 7 jul '22

Duik in de binnenwereld van ouders

07 juli 2022 7 jul '22

Symposium Kind en jeugd ggz

09 september 2022 9 sep '22

Integratieve theoriegestuurde psychodiagnostiek

11 september 2022 - 16 september 2022 11 sep '22 - 16 sep '22

ADHD bij meisjes en vrouwen

12 september 2022 12 sep '22

Hypnose bij kinderen in de medische setting

13 september 2022 - 17 november 2022 13 sep '22 - 17 nov '22

Eergerelateerd geweld

14 september 2022 14 sep '22

Dwang

16 september 2022 16 sep '22

EMDR en eetstoornissen

19 september 2022 - 20 september 2022 19 sep '22 - 20 sep '22

Vlaams ggz-congres

20 september 2022 - 21 september 2022 20 sep '22 - 21 sep '22

Kindermishandeling bij baby's, peuters en kleuters

21 september 2022 21 sep '22

Externaliserend gedrag

22 september 2022 22 sep '22

Jeugd in onderzoek

22 september 2022 22 sep '22

Flexible Assertive Community Treatment (FACT)

22 september 2022 22 sep '22

Exposure bij kinderen, jongeren en licht verstandelijk beperkten met PTSS

26 september 2022 26 sep '22

Dan Hughes over relationeel trauma

26 september 2022 26 sep '22

Taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen

29 september 2022 29 sep '22

Dual Disorders

29 september 2022 - 30 september 2022 29 sep '22 - 30 sep '22

Somatiek

30 september 2022 30 sep '22

Religie, spiritualiteit en zingeving

02 oktober 2022 - 07 oktober 2022 2 okt '22 - 7 okt '22

Vroege herkenning en interventie voor jongeren met ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek

03 oktober 2022 3 okt '22

Supervisie geven

04 oktober 2022 - 29 november 2022 4 okt '22 - 29 nov '22

Schoolweigering

05 oktober 2022 - 07 oktober 2022 5 okt '22 - 7 okt '22

Gehechtheidsproblematiek

06 oktober 2022 6 okt '22

Diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen

06 oktober 2022 - 03 november 2022 6 okt '22 - 3 nov '22

Gehechtheid – integratieve diagnostiek en behandeling

06 oktober 2022 - 24 november 2022 6 okt '22 - 24 nov '22

Gehechtheid en trauma

06 oktober 2022 - 24 november 2022 6 okt '22 - 24 nov '22

Kind & Trauma

11 oktober 2022 11 okt '22

Jubileumcongres TOPGGz

12 oktober 2022 12 okt '22

Executieve functies

13 oktober 2022 13 okt '22

Emotieregulatie

13 oktober 2022 13 okt '22

Lichte verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

18 oktober 2022 - 14 november 2022 18 okt '22 - 14 nov '22

Seksuele en criminele uitbuiting

02 november 2022 2 nov '22

Transdiagnostische mechanismen bij kinderen en jongeren

03 november 2022 - 04 november 2022 3 nov '22 - 4 nov '22

Congres Hoogbegaafdheid

03 november 2022 3 nov '22

Introductie van mentalization based treatment (MBT)

04 november 2022 - 18 november 2022 4 nov '22 - 18 nov '22

Morbide obesitas

04 november 2022 4 nov '22

9th World Congress on Women's Mental Health

06 november 2022 - 09 november 2022 6 nov '22 - 9 nov '22

Crisismaatregel in de praktijk

07 november 2022 7 nov '22

Treating the traumatized child

08 november 2022 - 10 november 2022 8 nov '22 - 10 nov '22

Verwaarlozing en zorgtekort

09 november 2022 9 nov '22

Levend verlies, blijvend verdriet

10 november 2022 10 nov '22

DSM TR lunchwebinar

11 november 2022 11 nov '22

Combineren van schematherapie en EMDR

16 november 2022 16 nov '22

Vroegsignalering bij baby's

16 november 2022 16 nov '22

Multidisciplinaire diagnostiek

17 november 2022 17 nov '22

Netwerkzorg & Mentale Gezondheid

24 november 2022 24 nov '22

Autisme

24 november 2022 24 nov '22

Hervonden herinneringen aan trauma

28 november 2022 28 nov '22

Persoonlijkheidsstoornissen

29 november 2022 29 nov '22

Persoonlijkheidsproblematiek

01 december 2022 1 dec '22

IACAPAP 2022 kinder- en jeugdpsychiatrie

05 december 2022 - 09 december 2022 5 dec '22 - 9 dec '22

Jong vaderschap

08 december 2022 8 dec '22

Dag van de psychotherapie

09 december 2022 9 dec '22