De VKJP komt op voor het vak: wachtkameraffiche uit de voorlichtingscampagne over de nieuwe jeugdwet in 2013.

Over de VKJP

De VKJP is de wetenschappelijke en specialistische vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie. Al meer dan vijftig jaar brengt de VKJP vakgenoten samen uit verschillende therapeutische scholen en met diverse achtergronden. Het belangrijkste doel van de vereniging is het bevorderen van de ontwikkeling en het bewaken van de kwaliteit van de psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en hun omgeving.