Leertherapeut worden

 

Onder leertherapie wordt verstaan: “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.

Registratie VKJP-leertherapeut

  • U bent ingeschreven als lidspecialist van de VKJP.
  • U bent minimaal vijf jaar ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog en/of Psychiater.
  • U besteedt minimaal (gemiddeld) acht uur van uw werkzaamheden per week aan de psychotherapeutische behandeling van cliënten/ cliëntsystemen (op het gebied van K&J behandeling). Voor een uitzondering op deze voorwaarde kunt u een beargumenteerd verzoek indienen bij de vereniging.
  • Er zijn u geen sancties opgelegd door het tuchtcollege of justitie voor verwijtbaar beroepsmatig handelen (een ‘waarschuwing’ van het Tuchtcollege is geen bezwaar voor inschrijving).
     
  • U bent erkend als  leertherapeut door:

           a.           Door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

           b.           Door een erkende Specialistische Psychotherapie Vereniging (SPV)

       Of:

  • U heeft specifieke scholing gevolgd met betrekking tot het geven van leertherapie, aangeboden door de NVP of vergelijkbaar.


De kosten voor een registratie bedragen € 50,-. Meer informatie bij het secretariaat