Supervisor worden

 

Onder ‘supervisie’ verstaat de VKJP het systematisch bespreken van de te verrichten psychotherapie tussen de supervisor en een kinder- en jeugdpsychotherapeut (de supervisant). Dit is terug te vinden in Artikel 9 van het Opleidingsreglement. Artikel 10 van hetzelfde reglement schrijft de duur van een zitting en het aantal sessies – minimaal 25 – voor, evenals het puntensysteem voor erkenning door de VKJP als lid-specialist. Wie vier jaar lid-specialist is bij de VKJP, of na drie jaar na afronding van een erkende cursus, kan het supervisorschap aanvragen.

Erkenning
De artikelen 23 en 24 van het Opleidingsreglement beschrijven de erkenning als supervisor. Daarin worden eisen gesteld ten aanzien van lidmaatschap – ten minste vier jaar lid-specialist –, ervaring, bijscholing en referenties.
Supervisie speelt een belangrijke rol in de VKJP-doelstelling, de kwaliteit en ontwikkeling van het vak kinder- en jeugdpsychotherapie te bevorderen. Lees de reportage Kwaliteitsslag voor jonge psychotherapeuten waarin drie supervisors hun mening geven over dit onderwerp, of bekijk de cursusinformatie.

Bekijk of download het aanvraagformulier voor erkenning als supervisor.
Meer informatie over supervisie bij de VKJP en over de aanvraag van het supervisorschap wordt verstrekt door het Secretariaat.

Bekijk het evaluatieformulier van de supervisant.


Voorwaarden voor verlenging van het supervisorschap:

  • Artikel 23.3 dient onverkort van toepassing te zijn;
  • De supervisor dient in de afgelopen vijf jaar tenminste drie supervisies in het kader van een opleiding te hebben gegeven;
  • De supervisor zorgt dat in elk geval drie supervisanten het voorgestructureerde evaluatieformulier invullen;
  • De supervisor dient over de periode van 5 jaar deel te nemen aan minimaal twee VKJP activiteiten (o.a. jaarlijks congres, wetenschappelijke conferentie, studiemiddagen).

​Hieronder het formulier om verlenging aan te vragen. U ontvangt van het secretariaat bericht wanneer het supervisorschap verlengd moet worden!

Formulier aanvraag verlenging