Supervisor worden

 

Onder ‘supervisie’ verstaat de VKJP het systematisch bespreken van de te verrichten psychotherapie tussen de supervisor en een kinder- en jeugdpsychotherapeut (de supervisant). Dit is terug te vinden in het huishoudelijk reglement. Wie lid-specialist is bij de VKJP en vijf jaar is ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog en/of Psychiater kan het supervisorschap aanvragen. M.i.v. 1-1-2023 is het volgen van een door de VKJP erkende supervisorencursus verplicht.
Vanaf 1-1-2024 wordt leersupervisie een verplicht onderdeel van het traject tot supervisor-VKJP: u geeft gedurende een jaar supervisie onder supervisie van een VKJP-leersupervisor*, aan minimaal twee psychotherapeuten, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, of mensen die voor één van deze beroepen in opleiding zijn. 

*Een supervisor die minimaal vijf jaar geregistreerd is als VKJP-supervisor kan leersupervisor zijn en moet daarnaast aan minimaal 5 supervisanten (GZ, PT, KP, psychiater of in opleiding tot één van deze beroepen) supervisie hebben gegeven. Wilt u ook opgenomen worden in het supervisorenregister van de NVP, dan moet de leersupervisor bij de NVP geregistreerd zijn. 

Leersupervisor bij de NVP worden? Lees meer.

Erkenning
Supervisie speelt een belangrijke rol in de VKJP-doelstelling, de kwaliteit en ontwikkeling van het vak kinder- en jeugdpsychotherapie te bevorderen. Lees de reportage Kwaliteitsslag voor jonge psychotherapeuten waarin drie supervisors hun mening geven over dit onderwerp, of bekijk de cursusinformatie.

Bekijk of download het aanvraagformulier voor registratie als supervisor. De kosten voor een registratie bedragen € 50,-. Meer informatie over supervisie bij de VKJP en over de aanvraag van het supervisorschap wordt verstrekt door het Secretariaat.

Bekijk het evaluatieformulier van de supervisant.

Bekijk de eindverklaring leersupervisie.


Voorwaarden voor verlenging van het supervisorschap na vijf jaar:

 • Minimaal 50 uur supervisie geven aan ten minste twee supervisanten op het gebied van K&J behandeling met een registratie als psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog of gz-psycholoog of in opleiding voor één van voornoemde beroepen (aan te tonen door een per supervisant in te vullen Supervisieverklaring).
 • Deelname aan minimaal één van de volgende activiteiten die gericht zijn op deskundigheidsbevordering:
  • bij- en nascholing op het gebied van supervisie, minimaal twee dagdelen per vijf jaar, óf
  • deelname aan minimaal één bijeenkomst per vijf jaar van een SPV waarin de onderlinge toetsing als supervisor centraal staat, óf
  • het geven van scholing (minimaal twee dagdelen per vijf jaar) over supervisie, óf
  • minimaal tien intervisiebijeenkomsten per vijf jaar, gericht op het geven van supervisie, met andere geregistreerde supervisoren, óf
  • andere activiteiten op het terrein van supervisie (bijv. schrijven van artikelen). Dit is ter beoordeling van de VKJP.

​Hieronder het formulier om verlenging aan te vragen. U ontvangt van het secretariaat bericht wanneer het supervisorschap verlengd moet worden! De kosten voor verlenging van de registratie bedragen € 50,-

Formulier aanvraag verlenging