Supervisor worden

 

Onder ‘supervisie’ verstaat de VKJP het systematisch bespreken van de te verrichten psychotherapie tussen de supervisor en een kinder- en jeugdpsychotherapeut (de supervisant). Dit is terug te vinden in Artikel 9 van het Opleidingsreglement. Artikel 10 van hetzelfde reglement schrijft de duur van een zitting en het aantal sessies – minimaal 25 – voor, evenals het puntensysteem voor erkenning door de VKJP als lid-specialist. Wie vier jaar lid-specialist is bij de VKJP, of na drie jaar na afronding van een erkende cursus, kan het supervisorschap aanvragen.

Erkenning
De artikelen 23 en 24 van het Opleidingsreglement beschrijven de erkenning als supervisor. Daarin worden eisen gesteld ten aanzien van lidmaatschap – ten minste vier jaar lid-specialist –, ervaring, bijscholing en referenties.
Supervisie speelt een belangrijke rol in de VKJP-doelstelling, de kwaliteit en ontwikkeling van het vak kinder- en jeugdpsychotherapie te bevorderen. Lees de reportage Kwaliteitsslag voor jonge psychotherapeuten waarin drie supervisors hun mening geven over dit onderwerp, of bekijk de cursusinformatie.

Bekijk of download het aanvraagformulier voor erkenning als supervisor.
Meer informatie over supervisie bij de VKJP en over de aanvraag van het supervisorschap wordt verstrekt door het Secretariaat.

Bekijk het evaluatieformulier van de supervisant.