De supervisorencursus van de VKJP gaat op 3 november 2023 weer van start in Utrecht. De cursusgevers zijn Marie-Louise Aendekerk en Catrien Reichart.
Deze cursus is vol. Nieuwe cursusdata worden op de website gepubliceerd.

 

Aendekerk is klinisch psycholoog, en hoofd van de afdeling Psychosociale Zorg en Medische Psychologie bij het Eramus medisch centrum en het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Haar specialisme is kinderpsychiatrie met als aandachtsgebieden medische psychologie, traumabehandeling, gezinsbehandeling, kinder- en jeugdpsychotherapie en psychosociale zorg.
Reichart is kinder- en jeugdpsychiater, en coördinerend hoofd patiëntenzorg, opleider kinder- en jeugdpsychiatrie en opleider psychotherapie bij Curium-LUMC in Leiden. Haar aandachtsgebieden zijn angst- en stemmingsstoornissen.

Voor lid-specialisten
Leden van de VKJP kunnen het supervisorschap aanvragen na vier jaar ingeschreven te zijn als lid-specialist. Echter, na het afronden van de supervisorencursus kan het supervisorschap na drie in plaats van vier jaar worden aangevraagd. Alleen lid-specialisten kunnen supervisor worden. De cursuskosten bedragen 1.290,- euro.

Cursusdata 2023-2024
03-11-2023, 08-12-2023, 12-01-2024, 01-03-2024

Telkens op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Locatie
VKJP kantoor, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT en is reeds geaccrediteerd voor het Supervisorenregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP, 24 punten).

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat van de VKJP.

Lees meer over supervisorschap.