Gunning: zoeken naar betekenisgeving.Cecile Gunning is klinisch psycholoog, psychotherapeut en specialist Infant Mental Health (IMH). Ze werkt bij de Ouderkindlijn in Amsterdam en richt zich op  de relatie tussen ouders en kinderen, ofwel het herstel daarvan, en zoekt met ouders naar de eventuele onderliggende belemmeringen. Haar jarenlange therapeutische ervaring met kinderen, jongeren en ouders vormt de basis van het werk waarin ze op zoek is naar betekenisgeving. Haar aandachtsgebieden zijn: zwangerschap, prenatale diagnostiek en depressieve ouders, problemen samenhangend met ouderschap, slaap-, eet- en andere problemen die de ouder-kindrelatie beïnvloeden, alleenstaande ouders en gehechtheid tussen ouder en kind. Gunning is ook opleider en supervisor.

Met Marja Rexwinkel verzorgt ze tijdens het VKJP-congres 2020 de parallelsessie: 
Een trauma heb je niet alleen; de invloed van relationeel trauma op de ouder-kindrelatie

Terug naar de congrespagina.