P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, werkt aan een kennisagenda. Daarin wordt beschreven welke nieuwe wetenschappelijke kennis psychologen, psychotherapeuten en pedagogen nodig hebben om de beste zorg te bieden.

Om tot een goede kennisagenda te komen vraagt P3NL aan professionals uit de praktijk aan welke kennis het vooral ontbreekt. Door vóór 3 juni een enquête in te vullen kunnen alle ggz-professionals hun bijdrage leveren. In deze zogenoemde Survey professionals voor kennisagenda P3NL, gaat het de federatie om de benodigde wetenschappelijke kennis voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg aan zowel volwassenen als jeugd op de volgende gebieden:

  • Innovatie: nieuwe behandelingen ontwikkelen voor patiënten voor wie nu nog weinig goede behandelingsmogelijkheden zijn.
  • Doelmatigheid: vaststellen welke bestaande zorg leidt tot de beste resultaten tegen de laagste kosten.
  • Implementatie: hoe wetenschappelijke kennis het beste kan worden benut in de ggz.
  • Terugvalpreventie: voorkomen dat patiënten na een succesvolle behandeling opnieuw klachten krijgen.
  • Educatie en communicatie: effectieve interactie met patiënten, waaronder voorlichting en psycho-educatie.

P3NL vertegenwoordigt elf wetenschappelijke en beroepsverenigingen, waaronder de VKJP, waarbij in totaal ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten.

Ga naar de Survey professionals voor kennisagenda P3NL.

Meer over de federatie van beroepsverenigingen op de website van P3NL.