Geurts: digital family.Suzanne Geurts doet promotieonderzoek naar jeugddynamiek (dynamics of youth, DoY) aan de Universiteit Utrecht en is betrokken bij het Digital Family-project. Samen met dr. Ina Koning, docent gedragswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, verzorgt ze een workshop (paralllelsessie, ronde 2) over de invloed van sociale media op de identiteitsontwikkeling, getiteld: Social media, opium voor onze tieners?
Geurts en Koning zullen onder meer ingaan op vragen als: Wat is de impact van social media op de (identiteits)ontwikkeling en het psychisch welzijn van jongeren? Wanneer is socialmediagebruik problematisch? Welke rol spelen ouders in het socialmediagebruik van jongeren? Daarna gaan ze met deelnemers in gesprek over de vragen en problemen die zij tegenkomen. En over de kennis die hen hierbij zou kunnen helpen.

Terug naar de congrespagina.