Koetsveld: onderzoekt effect schematherapie op ouder-kindrelatie.

In deze workshop geven Moniek Coorn-Baaij en Vanessa Koetsveld handreikingen voor het toepassen van schematherapie bij kinderen (ST-K) in de basisschoolleeftijd. Ze gaan kort in op wat schematherapie inhoudt, en staan stil bij speltherapeutische technieken die therapeuten kunnen inzetten om met het kind een 'modusmodel' te maken, woorden te geven aan gevoelens, in contact te komen met de modus van het gekwetste kind en aan te sluiten bij de onvervulde basisbehoeften van het kind. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van beide therapeuten. 

Onderzoek
Er is nog weinig bekend over de werkzaamheid van schematherapie bij kinderen, terwijl de eerste tekenen van persoonlijkheidsproblematiek zich op deze leeftijd al kunnen ontwikkelen. Disfunctionele schema’s en modi kunnen al jong ontstaan als het kind niet adequaat behandeld wordt voor zijn problemen, en als de basisbehoeften van het kind niet vervuld worden. Vanessa Koetsveld zal tijdens deze workshop het onderzoek presenteren dat zij aan het opzetten is bij Dimence Jeugd ggz. Dit onderzoek hoopt een antwoord te vinden op de vraag naar het effect van individuele schematherapie bij kinderen met emotieregulatieproblemen (7-11 jaar) op de ouder-kindrelatie.

Moniek Coorn-Baaij is klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut VCGT (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën). Ze werkt bij Jeugd ggz Noord Veluwe (Dimence Groep) en is actief in de VKJP-commissie deskundigheidsbevordering en de congrescommissie.

Vanessa Koetsveld is gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog, schematherapeut en EMDR-practitioner voor kinderen en jeugd (eye movement desensitization and reprocessing). Ze werkt bij Dimence Jeugd ggz in Harderwijk.

Referenties

Loose, C., Graaf, P., & Zarbock, G. (2015). Schematherapie met kinderen en jongeren. Uitgeverij Nieuwezijds.

Roelofs, J., van Wijk-Herbrink, M, & Boots, M. (Red.). (2020). Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten. Springer Nature.

Terug naar de congrespagina.