Vinke combineert behandelingsmethoden bij complexe problematiek.Dr. Anneke Vinke is gezondheidszorgpsycho­loog, Orthopedagoog Generalist en Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy®

In deze parallelsessie worden de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy geintroduceerd, met name het meer betrekken van het lichaam, het verhaal van het lichaam en het bouwen van fysieke hulpbronnen aan de hand van casuïstiek en voorbeelden rond het thema identiteit bij interlandelijke adoptie.

Met Sensorimotor Psychotherapy kun je aan je traumabehandeling ook de fysiologische connectie met het trauma toevoegen, als aanvulling op benadering vanuit emotie, cognitie en gedrag. Zo reguleer je het zenuwstelsel en fight-flight-freezereacties.

Vinke: "In mijn praktijk combineer ik reguliere behandelmethoden voor gehechtheidsproblematiek en trauma met andere vormen, zoals EMDR, spel en de levensverhaalbenadering van Dyadic Developmental Psychotherapy, DDP. Die zijn bij complexe problematiek echter niet altijd toereikend om een negatieve ervaring te kunnen verwerken. Ik werk bijvoorbeeld veel met kinderen die vecht-vlucht-vriesreacties vertonen, maar van wie het levensverhaal niet volledig bekend is. Dan is een positieve ervaring nodig om die negatieve ervaring uit het verleden naar de achtergrond te dringen. Met Sensorimotor Psychotherapy grijp je een beweging of een gebaar van de cliënt aan om hem dat in elke vezel te helpen voelen."

Terug naar de congrespagina.