Van Vlerken: plenaire lezing over genderdysforie.Roy van Vlerken is (kinder- en jeugd) psychiater bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VUmc).

De afgelopen jaren is de zichtbaarheid van transgender kinderen en jongeren sterk toegenomen, gepaard gaand met een toename in aanmeldingen bij gespecialiseerde genderteams. Deze toegenomen zichtbaarheid geldt ook binnen de praktijk van de psychotherapeut; sommige van deze jongeren zijn in (psychologische) behandeling. In de lezing zal Roy van Vlerken ingaan op begrippen die met gender samenhangen, op genderidentiteitsontwikkeling, bijkomende psychologische problematiek, kwetsbaarheden en weerbaarheid en de mogelijke rol van de psychotherapeut.

Terug naar de congrespagina.