Pereira: emotionally focused.Emotionally focused therapy (EFT) is het onderwerp van de parallelsessie in ronde 1 van Katja Pereira, psychotherapeut bij de Psychologen Groepspraktijk in de Amsterdamse Pijp. Pereira geeft vooral relatietherapie, gezinstherapie en aanvullende individuele behandeling.

De puberteit is voor veel ouders een spanningsveld tussen vasthouden en loslaten, met alle emoties van dien. Relaties met hun puberkind kunnen onder druk komen te staan. In de op gehechtheid gerichte training HoudMeVast/LaatMeLos leren ouders hoe ze de band met hun puberkind kunnen verbeteren. Deze interactieve workshop geeft een inkijkje in dit nieuwe aanbod, dat al op meerdere plekken in de jeugdzorgketen van bijzondere waarde blijkt te zijn. Ook voor therapeutenouders met pubers.

Terug naar de congrespagina.