Jongman: specialist ernstige gedragsproblemen.Erik Jongman zal tijdens het VKJP-congres spreken over jongeren met gedragsproblemen, in de tweede ronde parallelsessies. Jongeren met gedragsproblemen worden in de hulpverlening veelal gezien als jongeren die niet willen, lastig zijn en onopgevoed zijn. De kennis over onveilige hechting en traumata heeft wel geholpen om meer zicht te krijgen op de achterliggende problematiek. Een volgende stap is hen te begrijpen vanuit een ‘borderline’ dynamiek, zeker ook de jongens, die nu vooral als antisociaal worden gezien.

Jongman is gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, werkzaam bij de Waag, centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg, en bij De Koppeling, de gesloten jeugdzorg bij Levvel. Hij is gespecialiseerd in multiprobleemgezinnen, en jongeren en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen waarbij langdurige behandeling noodzakelijk is. Jongman is hoofddocent bij de opleiding tot klinisch psycholoog, differentiatie kind & jeugd (RINO Groep) voor het blok adolescentie, en hij is trainer en docent groepsdynamica, gedragsstoornissen en cognitieve gedragstherapie (cgt).

 

Terug naar de congrespagina.