HomeContact

Links naar Psychotherapie verenigingen

Specialistische Psychotherapieverenigingen:
NPG: Nederlands Psychoanalytisch Genootschap http://www.npg-utrecht.nl/
NVGP: Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie http://www.groepspsychotherapie.nl/
NVPA: Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse http://www.nvpa.nl/
NVPP: Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie e-mail
NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie http://www.nvrg.nl/
VCgP: Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie http://www.vcgp.nl/
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie http://www.vgct.nl/
VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie http://www.vkjp.nl/

Beroepsverenigingen:
NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie http://www.psychotherapie.nl/
NVVP: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten http://www.nvvp.nl/ 
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen http://www.psynip.nl/ 
NVO: Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen: http://www.nvo.nl/
NVvP: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie http://www.nvvp.net/
NVMW: Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers http://www.nvmw.nl/
NVVS: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie http://www.seksuologen-nederland.nl/


Opleidingsinstituten:
RINO Groep Utrecht: http://www.rinogroep.nl/
RINO Noord-Holland: http://www.rino.nl/
RINO Zuid-Nederland: http://www.rinozuid.nl/

Uitgaven over kinder- en jeugd(psycho)therapie
http://www.vangorcum.nl/NL_bladerenOpTrefwoord20052.asp?strChapterName=NL_Webwinkel&strTrefwID=58
Uitgeverij LannooCampus, vakkennis voor psychologie en zorg: http://www.lannoocampus.nl/

Geestelijke Gezondheidszorg
ggz.nl

Schateiland: ondersteunend computerprogramma bij behandeling van angstige, depressieve of agressieve kinderen.
Schateiland is ontwikkeld om psychotherapeuten bij de behandeling van angstige, depressieve of aggressieve kinderen tussen negen en dertien jaar te ondersteunen. Het is gebaseerd op elementen uit de cognitieve gedragstherapie die teruggaan op beproefde behandelprogramma's zoals Coping Cat, Friends for Children en Think good - feel good.
Schateiland is echter geen zelf-hulp spel en kan de therapeut niet vervangen. De Universiteit Zürich stelt Schateiland op www.treasurehunt.uzh.ch gratis ter beschikking aan therapeuten.
Via deze website worden ook graag donaties in ontvangst genomen om support en verdere ontwikkelingen van het spel te kunnen financieren.