HomeContact

Kinder- en Jeugdpsychotherapie

 

Wat is kinder- en jeugdpsychotherapie?
Kinder- en jeugdpsychotherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 22 jaar. Zij kunnen uiteenlopende problemen hebben op sociaal-emotioneel of gedragsmatig gebied. Ouders of verzorgers worden bij de behandeling betrokken.
De therapie wordt toegepast als de ontwikkeling van het kind of de jeugdige verstoord dreigt te raken of stagneert. De therapie begint met het zorgvuldig in kaart brengen van het functioneren van het kind of de jeugdige en zijn of haar omgeving, zoals ouders en school. Daarna wordt de behandeling gekozen die het best aansluit bij de problematiek.
Het doel is de ontwikkeling bij te sturen of weer op gang te brengen, ouders en kind meer inzicht te geven in hun functioneren zodat adequaat functioneren in gezin en maatschappij mogelijk is.
Behandelingsvormen kunnen individueel of in groepsverband plaatsvinden, er kan gebruik gemaakt worden van gesprekken, protocollaire behandelingen of vormen van spel. Aan ouders/verzorgers wordt ouderbegeleiding gegeven.

WGBO
De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht therapeuten om een behandelplan op te stellen voor hun patiënten. Wordt dit plan niet aangeboden, vraag er dan naar.

Verandering vanaf 2015
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-ggz. Wat betekent dat voor de zorg van uw kind? Kinderen en jongeren die al in behandeling zijn, houden dezelfde zorg. Ouders en jongeren kunnen voor zorg ook vanaf 2015 altijd terecht bij hun huisarts. Lees er meer over op deze website van de overheid en vraag ernaar bij uw gemeente.

Kinder- en Jeugdpsychotherapeut
Ga naar 'therapeut zoeken'. Daar kunt u een kinder- en jeugdpsychotherapeut zoeken in uw omgeving.
Erkende psychotherapeuten staan in het kader van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (
BIG) geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
U kunt ook de website raadplegen van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Vergoedingen
Jeugd-GGZ valt onder de Jeugdwet. Kijk voor meer informatie bij Toegang tot jeugdhulp.

Ambulante GGZ voor volwassenen (therapieën en behandelingen 'op afspraak') valt onder de zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland bepaalt welke therapieën worden vergoed in het basispakket. In de aanvullende verzekering kunnen ook andere therapieën vergoed worden; u kunt dit nakijken in de polis van uw verzekering.