Hoogsensitiviteit

Dit congres wordt verzorgd door het ECB (vof Euregionaal Congresburo) en richt zich op het thema hoogsensitiviteit.
Meer en meer komt er een wetenschappelijke basis te liggen onder het denken over en werken met hoogsensitieve personen. Tijdens dit congres wordt er ingezoomd op de definitie van hoogsensitiviteit en de wetenschappelijke implicaties voor de behandeling. Daarnaast zal er worden gekeken naar het verschil tussen hoogsensitiviteit en bestaande psychiatrische diagnoses.
Op 9 december zowel online als op locatie (Pullman-Cocagne in Eindhoven).

Meer informatie