Leve het jonge kind

Logacom BV organiseert het negende jaarcongres Leve het jonge kind.
Het congres is bedoeld voor: leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC-studenten en docenten.
Op 9 november in de Utrechtse Jaarbeurs.

Meer informatie