Cursus gehechtheid en trauma

In deze driedaagse cursus van Cure & Care Development (CCD) gaat docent Joke Smit in op de theorie van gehechtheid, vroegkinderlijk trauma en dissociatie. Ze bespreekt de diagnostische mogelijkheden en het vertalen van de diagnostische bevindingen naar een holistische theorie en een behandelingsplan. Ze bespreekt welke methodieken en interventies inzetbaar zijn  vanuit het cognitiefgedragstherapeutisch basiskader. Ze oefent met motivatie-, stabilisatie- en emotieregulatietechnieken zodat cursisten in staat zijn voorwaarden voor behandeling te creëren bij cliënten met deze problematiek . Ook wordt geoefend met traumagerichte cognitieve gedragstherapie. In de cursus is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.
Op 6 oktober, 10 november en 24 november in Arnhem.

Meer informatie