Cursus oplossingsgerichte therapie met aandacht voor kind, jeugd en hun systemen

Cursus 'oplossingsgerichte therapie', aangeboden door PAO Psychologie (postacademisch onderwijs).
Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat je de oorzaak van het probleem niet hoeft uit te zoeken om te zorgen dat het verdwijnt. Deze methode is respectvol, dicht bij de beleving van cliënten en effectief. Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat het oplossen van problemen minstens zo goed kan door te richten op de gewenste situatie; dat wil zeggen ‘wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats?’ of ‘hoe zou het leven van de cliënt eruit zien als het probleem er niet meer zou zijn?' Wat de deelnemers al goed doen wordt gecombineerd met het aanleren van nieuwe vaardigheden, inzichten en manieren van werken. De docent is Paul van den Berg.
De begindatum is 22 maart in Amsterdam; einddatum 14 juni.

Meer informatie