Somberheid en depressie

Dit congres van het Euregionaal Congresburo (ECB) gaat onder andere over het herkennen van stemmingsproblemen, de manieren waarop mensen met stemmingsproblemen begeleid kunnen worden en hoe je als hulpverlener het onderwerp suïcidaliteit bespreekbaar kunt maken. 
Op 29 juni in de Jaarbeurs, Utrecht en online

Meer informatie