Illustratie: Solomoos.

VKJP-congres – Antropia, Driebergen

Identiteitsontwikkeling

16 juni 2023

Identiteitsontwikkeling is het thema van het VKJP-congres op 16 juni 2023.
Vanaf het moment dat we onze ogen openen totdat we ze sluiten, vormen wij doorlopend een idee van wie we zijn. We interpreteren onze ervaringen en proberen een logisch en samenhangend idee te krijgen over onszelf.  Het is een centrale vraag in ons leven: Wie ben ik?
In de huidige tijd, waarin we het antwoord op die vraag met een veel grotere vrijheid en verscheidenheid onderzoeken, is dit ook een complexe vraag, door de vele mogelijkheden, invalshoeken en invloeden vanuit een oneindige online wereld.
Wat als we de vraag van wie wij zijn niet meer goed kunnen beantwoorden? Als onze waarneming van de werkelijkheid verstoord raakt waardoor we er niet op kunnen vertrouwen? Als emoties ons dusdanig overspoelen dat we het contact met onszelf verliezen? En wat als onze omgeving onvoorspelbaar is? Als belangrijke anderen ons niet kunnen helpen bij het aangaan en begrijpen van alle ervaringen? Wat als ons gevoel van wie we zijn niet meer klopt met hoe we worden aangesproken?
Het VKJP-congres staat stil bij de ontwikkeling van onze identiteit: bij het jonge kind, de adolescent en de jongvolwassene tot aan wie wij zijn als psychotherapeut. Onder invloed van gender, psychose, kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) tot aan het gebruik van sociale media. Met ervaringen uit de praktijk en aanknopingspunten voor de praktijk.

Breed programma
De congrescommissie presenteert een breed programma: over wie we zijn, gevolgd door een concretere uitwerking van waar het mis kan gaan (genderdysforie, psychotische ontwikkeling). In de middag is er ruimte voor diverse onderwerpen die te maken hebben met behandelingsvormen die de identiteit en persoonlijkheidsontwikkeling versterken (vaktherapieën, systemisch kader, mentalisation based treatment) dan wel invloed hebben op de identiteitsontwikkeling (social media, KOPP-kind).

Ervaringsdeskundigen
Omdat er in dit werkveld steeds meer aandacht komt voor de inzet van ervaringsdeskundigen krijgt dit aspect ook plenair de ruimte. Gedurende de dag zijn Experienced Experts (ExpEx) aanwezig met LHBTQIA+ en biculturele identiteit om de diversiteit op het congres aan te vullen. Zij hebben allemaal (psychische) uitdagingen gehad in de vorming van onze identiteit en bouwen op ervaringen op het vlak van stigmatisering en de gevolgen daarvan. 

Reserveren is nu mogelijk. Voor leden van de VKJP kost dat 295 en voor niet-leden 325 euro. Gebruik de blauwe knop, rechtsboven.

Accreditatie aangevraagd bij: FGzPt, NVvP, NIP/NVO, NVRG.

 

PROGRAMMA

9:30 uur – Opening van het congres door dagvoorzitter Mannus Boote.

Plenaire lezingen:

9:45 uur – De identiteit van de psychotherapeut, ontwikkeld langs de posities identificatie, de-identificatie, authenticiteit en originaliteit. Lees meer.
Marc Hamburger.

10:45 uur – Gender en genderidentiteitsontwikkeling; klinische overwegingen voor de psychotherapeut. Lees meer.
Roy van Vlerken.

11:45 - 12:00 uur – pauze.

12:00 uur – ‘Bijzondere ervaringen’ en identiteitsontwikkeling. Over psychotische ontwikkeling. Lees meer.
Yvonne de Jong.

13:00 - 14:00 uur – lunchpauze.

14:00 uur – Parallelsessies, ronde 1:

A1 Thuis in twee landen - over lichaamsgericht werken met geadopteerden rond het thema identiteit (Sensorimotor Psychothera­py®). Lees meer.
     Anneke Vinke

A2  HoudMeVast/LaatMeLos – een nieuwe hechtingsgerichte training voor ouders met pubers (EFT). Lees meer.
      Katja Pereira.

A3 Cultureel identiteitsconflict en psychische gezondheid bij biculturele jongvolwassenen. Lees meer.
      Haza Rahim.

A4 Integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen (IGT-K). Lees meer.
      Nathalie Schlattmann.

15:00 uur – Parallelsessies, ronde 2:

B1 KOPP-kinderen: kinderen van ouders met psychische problemen. Lees meer.
      Esther Mesman en Esther van Efferen-Wiersma​.

B2 Jongeren met gedragsproblemen. Lees meer.
     Erik Jongman.

B3 Social media, opium voor onze tieners? Workshop over de invloed van sociale media op de
     identiteitsontwikkeling. Lees meer.
     Suzanne Geurts en Ina Koning.

B4 Schematherapie bij kinderen in de basisschoolleeftijd: introductie in de modusgerichte speltherapie. Lees meer.
     Vanessa Koetsveld en Moniek Coorn.

15:50 uur – pauze.

16:15 uur – Interview met ervaringsdeskundigen door de dagvoorzitter.
Mannus Boote.

17:00 uur – Afsluiting van de congresdag.

 

Sprekers

Mannus Boote
ervaringsdeskundige

Mannus Boote is de dagvoorzitter tijdens dit congres.

Lees meer.


Marc Hamburger
psychoanalyticus, psychotherapeut

Marc Hamburger opent het congres met zijn lezing over de identiteit van de psychotherapeut.

Lees meer.


Roy van Vlerken
kinder- en jeugdpsychiater

Roy van Vlerken spreekt plenair over genderdysforie.

Lees meer.


Yvonne de Jong
klinisch psycholoog, psychotherapeut

Yvonne de Jong vertelt hoe 'bijzondere ervaringen' samenhangen met identiteitsontwikkeling.

Lees meer.


Anneke Vinke
gz-psycho­loog, orthopedagoog-generalist NVO, gecer­tifi­ceerd in Sensorimotor Psychothera­py®. 

Parallelsessie over het toevoegen van Sensorimotor Psychothera­py® aan de traumabehandeling. 

Lees meer.


Katja Pereira
psychotherapeut

Katja Pereira spreekt over relatietherapie (emotionally focused therapy, EFT).

Lees meer.


Haza Rahim
psycholoog

Haza Rahim verzorgt een parallelsessie over culturele diversiteit.

Lees meer.


Nathalie Schlattmann
klinisch psycholoog, psychotherapeut

Workshop over integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen (IGT-K).

Lees meer.


Esther Mesman
gz-psycholoog

Esther Mesman doet een parallelsessie over kinderen van ouders met psychische problemen.

Lees meer.


Erik Jongman
gz-psycholoog, psychotherapeut

Erik Jongmen biedt een sessie aan over jongeren met gedragsproblemen.

Lees meer.


Suzanne Geurts
onderzoeker

Workshop met Ina Koning over identiteitsontwikkeling.

Lees meer.


Ina Koning
associate professor

Workshop met Suzanne Geurts over identiteitsontwikkeling.

Lees meer.


Vanessa Koetsveld
gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog

Parallelsessie over schematherapie bij kinderen in de basisschoolleeftijd: introductie in de modusgerichte speltherapie

Lees meer.


Moniek Coorn
klinisch psycholoog, psychotherapeut

Parallelsessie over schematherapie bij kinderen in de basisschoolleeftijd: introductie in de modusgerichte speltherapie.

Lees meer.


ExpEx: ervaren experts

Gedurende de dag zijn zogenoemde 'experienced experts', ExpEx, aanwezig met lhbtqia+ en biculturele identiteit om de diversiteit op het congres aan te vullen.

Lees meer.