Masterclass Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) - Level 1

Voor kinderen met een relationeel (ontwikkelings)trauma ontwikkelde Dan Hughes de Dyadic Developmental Psychotherapy; een systeemgerichte behandelvorm. Belangrijk is een houding die je omschrijft als PACE: playfulness, acceptance, curiosity en empathy.

Dan Hughes is een zeer ervaren Amerikaanse behandelaar, adviseur en trainer op het gebied van de ontwikkeling van therapeutische interventies voor getraumatiseerde kinderen. In dit interview lees je meer over hem. 

'Vertrouwen tussen kind en verzorger is noodzakelijk voor gedragsverandering. Alleen dan luistert het kind naar instructies.' aldus Hughes. 

Leer op 14 t/m 17 mei in Utrecht van ervaren DDP trainers Michelle Hogeterp en Betty Brouwer hoe je dit toepast in de praktijk. 

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVRG, NVvP. 
 

Meer informatie