Congres Behandeling van suïcidaal gedrag

Het behandelen van suïcidaal gedrag is één van de meest uitdagende kwesties in de GGZ. Het legt aanzienlijke druk op professionals en brengt zorgen met zich mee. De onterechte verwachting dat behandelaars moeten voorspellen of een cliënt al dan niet suïcidaal zal zijn, draagt bij aan deze uitdaging. Daarom ligt de focus tijdens dit congres op eenvoudige interventies, waaronder signaleringsplannen, die in de praktijk effectief blijken te zijn.

Onderwerpen die deze dag aan bod komen, zijn:

 • De nieuwe richtlijn Suïcidepreventie: wat is er anders?
 • Een helpend gesprek over suïcidaliteit: het narratief
 • Persisterende doodswensen
 • Niet-reanimeren verklaringen bij mensen met suïcidaliteit
 • De verschillende subtypen van suïcidaliteit
 • De invloed van schulden op suïcidaliteit
 • De levenseinde keuzehulp
 • Het Suïcideherstelproces; samenwerken met ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit
 • Persisterende suïcidale klachten bij jongeren: verdragen, verbinden en niet oordelen
 • Suïcidaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Migranten, asielzoekers en vluchtelingen en psychische problematiek
 • Juridische aspecten bij de zorg voor suïcidale patiënten

Er wordt aanzienlijke aandacht besteed aan praktische vaardigheden. Wat kan een behandelaar doen, wat niet, en wat valt buiten de verantwoordelijkheid? Tijdens deze dag ontvang je de meest recente kennis uit zowel de wetenschap als de praktijk met betrekking tot de behandeling van suïcidaal gedrag.

Meer informatie