Save the date!

VKJP congres

21 juni 2024

Wanneer kan je een psychotherapie beëindigen? En wat als je cliënt eenzijdig zelf de therapie beëindigt?

Op 21 juni 2024 gaat het VKJP- congres over het beëindigen van psychotherapie. Omdat de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg onder druk staan, een zeer relevant thema.

De congrescommissie is druk bezig met voorbereidingen. Heb je ideeën voor workshops op sprekers?
Dan horen wij dat heel graag!