Symposium Dilemma's van de ouderbegeleider

26 september 2024

Het begeleiden van ouders is cruciaal voor het succes van het behandeltraject van het kind of de jongere. Toch leren maar weinig hulpverleners in hun opleiding hoe ze met ouders kunnen werken en hoe ze ouders kunnen betrekken bij de behandeling van hun kind. En ze leren al helemaal niet hoe ze collega's kunnen begeleiden die ouderbegeleiding gaan geven.

De inschrijving is geopend! (knop rechtsboven)

 

Een vak apart

Ouders zijn verantwoordelijk voor het kind, zijn ook zelf kwetsbaar in hun ouderschap, en zijn de feitelijke consultvragers. Voor het werken met ouders zijn dan ook specifieke vakkennis en methodische vaardigheden vereist. Omdat de kennis over ouderbegeleiding nergens goed geprofileerd en gepositioneerd te vinden was, verscheen in 1994 de VKJP-nota Ouderbegeleiding. Hoewel het vak deels overlapt met andere vakgebieden, zoals IMH en systeemtherapie, is het ook op cruciale punten anders qua focus en werkwijze. Nu, 30 jaar na het verschijnen van deze nota, zijn de argumenten voor het verkrijgen van een eigen beroepsregistratie sterker dan ooit.

Dilemma’s van de ouderbegeleider

De praktijk van ouderbegeleiding kent tal van dilemma’s die al bij het leren van het vak aan de orde komen. De commissie ouderbegeleiding van de VKJP organiseert een studiemiddag over dilemma’s in de praktijk en opleiding van de ouderbegeleider. Tijdens deze middag staat het vak van de ouderbegeleider centraal; zowel het zelf uitoefenen daarvan, als het overbrengen aan anderen.

Via lezingen, focusgroepen en plenaire discussie verkennen we samen de veel voorkomende dilemma’s, parallelprocessen en andere dynamieken binnen dit vak. Om zo verdieping, inzicht, inspiratie te bieden en solidariteit en overeenstemming tussen collega’s te stimuleren. Daarnaast vieren we natuurlijk het 30-jarig jubileum van de nota Ouderbegeleiding.

Tarieven

VKJP-leden: € 124,-
Niet-leden: € 149,-

Accreditatie

Aangevraagd bij FGzPt, NVvP, NIP/NVO, NVRG, NVP Kwaliteitsregister

Programma

13.00 Ontvangst en inschrijving
13.30 Waar staan we 30 jaar na de nota Ouderbegeleiding? - Katie Lee Weille
Katie Lee gaat in op de kernprincipes van de ouderbegeleiding. Na een kort interview met oud collega Gwen Marcelis over de noodzaak van een nota Ouderbegeleiding 30 jaar geleden, reflecteert ze op de huidige rol van een nota Ouderbegeleiding.

13.55 Psychotherapeutische ouderbegeleiding. De noodzaak van een stevig montuur en multifocale glazen - Peter Wullems
Peter gaat in op de praktijk van de psychotherapeutische ouderbegeleiding en het opleiden van collega’s in dit boeiende en tegelijkertijd complexe vakgebied. Aan de hand van eigen ervaringen vanuit de positie van KP-opleideling 20 jaar geleden, vanuit het klinische werk met ouders, vanuit het vaderschap en vanuit de rol als docent aan de KP-opleiding, reflecteert hij over terugkerende vraagstukken en parallelprocessen. Zonder pasklare antwoorden, maar met verwarring, verwondering, persoonlijke overdenkingen en inzichten. Peter geeft richting en neemt je vanuit verschillende perspectieven mee in de metapositie over de relevante thema’s van het vak ouderbegeleiding en het overbrengen ervan op collega’s.

14.45 Pauze
15.15 Focusgroepen

  • Focusgroep 1: Dilemma’s van de ouderbegeleider in praktijk en organisatie. Rol van de ouderbegeleider t.o.v collega’s en in de organisatie en alle dilemma’s die daarbij spelen. Begeleid door: Mechel Oortgijs en Maartje Raaijmakers

  • Focusgroep 2: Dilemma’s bij het overdragen van het vak ouderbegeleiding. Teams, supervisie, werkbegeleiding lesgeven, doceren over ouderschapstheorie en alle dilemma’s die daarbij spelen. Begeleid door: Lidewei Chavannes

16.15 Paneldiscussie: de ouderbegeleider anno 2024. Van ouderbegeleider als ‘schim’ naar ouderbegeleider in de schijnwerpers. Begeleid door Rint de Jong en Cecile Gunning, met de sprekers en de commissie ouderbegeleiding:

  • Terugkoppeling van de bevindingen uit de focusgroepen:
    - Wat is belangrijk in het opleiden van ouderbegeleiders?
    - Wat is belangrijk voor de werkvloer van de ouderbegeleider?
    - Op welke wijze kunnen deze reflecties en bevindingen verder vorm krijgen?

  • Discussie over hoe het vak ouderbegeleiding zich verhoudt tot: andere vakgroepen zoals Systeemtherapie en Infant Mental Health en tot de wetenschap.

17.00 Afsluiting met drankje